1 0042 55

Zwrot i wymiana

Zwracane produkty należy wysłać do nas w ciągu 14 dni od daty dostawy. Przyjmujemy wyłącznie sukienki w nienaruszonym stanie, bez śladów noszenia, prania, przeróbek lub uszkodzeń, z przymocowanymi, nieuszkodzonymi etykietami. Prosimy o dołączenie szczegółowego wyjaśnienia do opakowania zwrotnego.

1. Kwestie jakości:
1. W przypadku stwierdzenia, iż zwrócony towar jest wadliwy, jak to podano w opisie, otrzymają Państwo pełny zwrot pieniędzy.
2. 2. W przypadku stwierdzenia, iż zwrócony towar nie jest w żaden sposób wadliwy lub był niewłaściwie użytkowany, zostanie on odesłany do Państwa bez zwrotu pieniędzy.

2. Różnice w rozmiarze:
Proszę mieć świadomość, że ze względu na charakter wymaganej pracy ręcznej, wymiary uszytych sukienek mogą różnić się w obie strony o około 2,5 cm od podanych wymiarów..
1. Wszystkie sukienki są szyte lub przywożone z marginesami, pozostawionymi na ewentualne przeróbki i dopasowania, wykonywane na Państwa życzenie. Jeśli rozmiar dostarczonej sukienki nie jest zgodny ze specyfikacją złożonego zamówienia, mogą Państwo zlecić dokonanie poprawek w zakładzie krawieckim, w miejscu swojego zamieszkania. Wówczas, koszty usługi krawieckiej zostaną Państwu zwrócone, o ile nie przekroczą 50 procent ceny zakupu sukienki. Jeśli koszty usługi krawieckiej przekroczą tę sumę, zwrócona Państwu kwota będzie równa jedynie 50 procentom ceny zakupu sukienki.
2. Oferujemy naszym Klientom usługę przeróbek krawieckich, w ramach której istnieje możliwość odesłania do nas zamówionej sukienki i odbioru jej poprawionej wersji w ciągu 7 dni roboczych. W tym wypadku, pełne koszty wysyłki pokrywa nasza firma.
3. Klient może również odesłać sukienkę w niewłaściwym rozmiarze; otrzyma wtedy całkowity zwrot pieniędzy.

3. Różnice w kolorze:
W przypadku, gdy kolor dostarczonej sukienki różni się od zamówionego, przysługuje Państwu prawo do pełnego zwrotu pieniędzy. (Nie dotyczy to sytuacji, gdy różnica w kolorze wynika z odmiennych ustawień parametrów ekranu komputera Klienta. Prosimy o zakup próbek naszych tkanin dla upewnienia się przed zamówieniem wybranej sukienki.)
Jednakże, wszelkie błędy dotyczące rozmiaru lub koloru, popełnione podczas zakupu naszych produktów, nie stanowią podstawy do zwrotu pieniędzy. W takim wypadku, możemy zaoferować naszym Klientom darmową usługę korekty rozmiaru, z płatną dostawą do odbiorcy. Przeróbkę sukienek wykonuje się zwykle w ciągu 7 dni roboczych..

Anulowanie zamówienia
Klientowi anulującemu jakiekolwiek zamówienie na sukienki w ciągu 24 godzin od chwili zakupu, przysługuje prawo do pełnego zwrotu pieniędzy. Klientowi anulującemu jakiekolwiek zamówienie na sukienki powyżej 24 godzin od chwili zakupu, przysługuje prawo do częściowego, 25-procentowego zwrotu pieniędzy.